Pikture of the day_
reporterzy.com


Nie bardzo wiem co napisać. Czuję zdziwienie, podziw, szacunek... a przecież widzę normalnego człowieka!

Name:

Komentarze: